Privacy Verklaring

Stichting Evenementen Midden-Zeeland Stichting Evenementen Midden-Zeeland, gevestigd aan Calandweg 36

4341 RA Arnemuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zeeuwsevliegdagen.nl Calandweg 36

4341 RA Arnemuiden 0113-612528

Remco Belderok is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Evenementen Midden-Zeeland Hij/zij is te bereiken via remco@vliegveldzeeland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Evenementen Midden-Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Locatiegegevens

- Foto's van het evenement

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via remco@vliegveldzeeland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Evenementen Midden-Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Evenementen Midden-Zeeland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Evenementen Midden-Zeeland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Evenementen Midden-Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via remco@vliegveldzeeland.nl